1. Mi a teendőm ha felszólító levelet kaptam tartozásom rendezésére?
  Amennyiben bírósági végrehajtási eljárás indul Önnel szemben, a bírósági végrehajtó tértivevényes postai küldeményben küldi meg a tartozása jogalapjára, összegére és az eljárásra vonatkozó további információkat. Fontos, hogy a levél át nem vétele nem akadályozza a végrehajtási eljárás lefolytatását.
  A felszólító levél tartalmazza végrehajtói irodánk letéti számlaszámát, ahova a tartozás összegét be tudja fizetni. Amennyiben bármilyen kérdése van a tartozással kapcsolatban, vagy részletfizetést szeretne kérni, úgy kérjük haladéktalanul vegye fel kapcsolatot irodánkkal az “Elérhetőség” menüpontban található elérhetőségeink valamelyikén!
 2. Hogyan kérhetek részletfizetést?
  Részletfizetés futamidejét a végrehajtó saját megítélése szerint (a tartozás nagysága, az ügy előrehaladottsága, stb. alapján) állapítja meg, ha az adós kérelmezi. A részletfizetés kéréséhez az alábbi két feltételt kell teljesíteni:
  – a tartozásából az első részletet (amelyre kérni szeretné a részletfizetést) befizeti vagy átutalja bármelyik Budapest Bankban irodánk letéti számlaszámára (10102103-24746300-02004004), továbbá
  – részletfizetési kérelmet küld irodánknak, melyet postai úton (sima postai levélben), vagy e-mailben is meg tud tenni. A kérelembe elegendő beleírni a végrehajtási ügyszámot és hogy hány hónapra kéri a részletfizetést.
  Az első részlet letéti számlaszámunkra történő beérkezését és a levél kézhezvételét követően a bírósági végrehajtó  elbírálja a részletfizetési kérelmet (amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek is fennállnak), és ha engedélyezi, akkor postai úton fogja értesíteni Önt a részletfizetési jegyzőkönyv megküldésével. Amennyiben a részletfizetési jegyzőkönyv szerinti összegeket az ott előírt határidőn belül rendszeresen fizeti, abban az esetben a végrehajtási eljárás szünetel, így Önnek továbbá teendője az ügyben nincs, kényszercselekmények (inkasszó, bérletiltás, árverés, stb.) sem fognak történni Önnel szemben. Az összes részlet határidőben történő kifizetését követően az eljárás befejeződik Önnel szemben, a lefoglalt vagyontárgyak pedig feloldásra kerülnek.A részletfizetés egyéb feltételei:
  – csak magánszemély adósnak adható (cégeknek, egyéb szervezetek nem),
  – csak pénztartozásra adható,
  – adótartozás és az adók módjára behajtandó köztartozásra nem adható,
  – amennyiben több végrehajtási eljárás is folyamatban van Önnel szemben, úgy részletfizetés csak az összes követelésre adható.
  A részletfizetés szabályait a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  (a továbbiakban: Vht.) 52/A szakasza tartalmazza.
 3. Mi történik, amennyiben nem fizetem be a tartozásom vagy nem kérek részletfizetést?
  Amennyiben sem a tartozása teljes összegét nem fizeti be, sem a részletfizetést nem kér (illetve nem veszi fel a kapcsolatot a végrehajtói irodánkkal), abban az esetben a bírósági végrehajtó a tartozása összegét a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegekből (bankszámla), a munkabéréből illetve egyéb járandóságából, továbbá az ingó-, és ingatlanvagyontárgyainak kényszerértékesítéséből hajtja be. Az ingóságok (különösen a gépjármű) és az ingatlan lefoglalása már a felszólító levél kézhezvételét követő pár napban, illetve akár azzal egy időben is
  megtörténhet!
 4. Lefoglalták a gépjárművemet, mi a teendőm?
  Amennyiben a felszólító levéllel egy időben, vagy az annak kézhezvételét követő napokban arról kap értesítő levelet, hogy a gépjárművét a bírósági végrehajtó lefoglalta, abban az esetben is tud kérni részletfizetést a fentiek szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy a bírósági végrehajtó bármilyen alacsony összegű tartozásnál lefoglalhatja a gépjárművét! A gépjármű lefoglalása esetén ugyan a gépjárművet továbbra is használhatja, azonban a foglalást követően elidegeníteni/átruházni már nem tudja. Amennyiben nem történik meg a tartozása rendezése/részletfizetési megállapodás megkötése irodánkkal, abban az esetben –  a Vht. szabályai szerint – a bírósági végrehajtó a gépjárművet ki fogja vonni a forgalomból, ezt követően a gépjárművet már nem használhatja és azt haladéktalanul be kell szállítani a levélben megjelölt címre. Ha továbbra sem történik meg a tartozás rendezése/részletfizetési megállapodás megkötése, akkor a gépjárművet a bírósági végrehajtó árverésen fogja értékesíteni.
  Abban az esetben, ha a gépjárművet nem szállítja be, a végrehajtó zárgondnok segítségével – az Ön költségén – beszállíttatja. Ha a beszállítást megpróbálja megakadályozni (pl.:  a gépjármű elrejtésével), abban az esetben  a bíróság 500.000,- Ft-ig terjedő rendbírsággal sújtathatja Önt.
 5. A bankom arról értesített, hogy hatósági átutalási megbízás (inkasszó) lett kiadva a számlámra, mi a teendőm?
  Ebben az esetben Ön nem tett eleget a tartozás haladéktalan megfizetésére vonatkozó végrehajtói felhívásnak az ott megjelölt határidőn belül, így az eljárás hatósági átutalási megbízással folytatódik Önnel szemben. Ebben az esetben is lehetősége van részletfizetést kötnie a 2. pontban leírtak szerint, javasoljuk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, ellenkező esetben a végrehajtási eljárás tovább folytatódhat az egyéb vagyontárgyaival (munkabér, ingóság, ingatlan) szemben.
  Cégadósok esetében a Vht. 82/A. § (7) bekezdése szerint a hatósági átutalási megbízás a tartozás megfizetésére való felszólító levél kiküldésével egy időben kiadásra kerül!
 6. Tudok utalni külföldi bankszámláról is?
  Igen, IBAN számlaszámunk: HU91 10102103-24746300-02004004, SWIFT kód: BUDAHUHB
 7. Adatkezelési szabályzat és tájékoztató